Volledig inzicht in wie je bent

INZICHT IN jezelf EN JOUW LEVEN

Wanneer jij op zoek bent naar zingeving in je leven of je zoekt antwoorden op de grote levensvragen, zoals ”Wie ben ik (nu echt)”, “Wat is het doel van dit alles?” of “Waarom lukt mij maar iets niet?”, dan is regressietherapie en reïncarnatietherapie bij uitstek één van de mooiste therapieën voor jou om steeds grotere, diepere en volledigere inzichten te krijgen in de - prachtige, maar soms o zo moeilijke en onoverzichtelijke - complexiteit van jou, de wereld om je heen en het waarom en waarvoor (het doel) van alles.

Inzicht in DE KERN VAN JE PROBLEEM

TERUG IN DE TIJD, TERUG IN JEZELF

Volledig inzicht in het probleem en de oplossing

Volledig inzicht in het probleem en de oplossing

Elke klacht, trauma of probleem is dus rechtstreeks verbonden met een ervaring uit jouw eigen unieke ‘verleden’. Een ervaring waardoor je iets in jezelf kwijt raakte, iets in jou blokkeerde, of waarin je echt ontzettend veel verdriet en/of pijn had. En dat was een meer dan belangrijk moment voor jou, omdat daarin jouw natuurlijke ik werd geblokkeerd met alle problemen (symptomen) van dien.

Door het opnieuw te ervaren met regressie- en reïncarnatietherapie kan je die ervaring (energetisch) seconde voor seconde precies inzien en ervaren hoe het jouw leven - en je diep van binnen - in negatieve zin heeft veranderd.

Door bewust te worden van hoe het probleem ontstond en waaruit het probleem allemaal bestaat, zoals wat je bent gaan doen om ermee om te gaan of het weg te drukken, word je ook bewust ervan hoeveel energie hier in is gaan zitten. En ook hoe die ervaring die je eigenlijk nooit meer wil tegenkomen in je leven continu op een of andere manier door zaken die er ogenschijnlijk niks mee te maken hebben getriggerd worden.

Met andere woorden. Het blijft op een of andere manier terugkomen in je dagelijks leven. Net zolang totdat je ermee dealt. En dat is dit keer het niet wegstoppen of eromheen gaan. Nee, je kijkt je allergrootste angst aan en door te blijven staan, door te weten dat je het altijd zult overleven en zult blijven leven, zal die angst verschrompelen en uit je leven verbannen worden.

De oplossing komt altijd vanuit jezelf

Door het daadwerkelijke probleem echt aan te kijken, word je je tegelijkertijd er ook bewust van dat je er nu anders mee om kan gaan en het dus ook kan veranderen. Je wordt je dus bewust van je eigen unieke zelf bedachte oplossing die voor jou werkt. En omdat je het zelf hebt bedacht, gelooft jouw onderbewustzijn jou en zal jouw voortaan iets anders voorspiegelen in de wereld. Hierdoor zal het probleem plaats maken voor de oplossing of in ieder geval zullen eerst bepaalde symptomen stoppen met je te achtervolgen (vanuit het verleden).

Maar dat niet alleen: je reist ook terug naar momenten dat de dingen wel goed gingen en waarin je wel had en deed wat je nu zou willen (hebben) om erachter te komen, waardoor dat nu niet meer zo is.

Door te begrijpen hoe een bepaalde trauma voor een bepaald probleem of bepaalde problemen en symptomen in je leven zorgde, ga je steeds meer begrijpen hoe ‘ervaringen’ en de ‘beleving’ ervan doorwerken in jouw hier en nu. Maar ook door al je beslissingen te bekijken krijg je goede inzichten in hoe je met keuzes bent omgegaan en hoe die keuzes voor jou hebben uitgepakt.

Hierdoor word jij je meer een meer bewust van het hier en nu en hoe jij daar bewust invloed op hebt. Met andere woorden begin jij je tijdens regressie- en reïncarnatietherapie bewust te worden van de overige 90% van je onderbewustzijn of je ziel.

reg.png


HET MOOISTE VERHAAL BEN JEZELF

Hoe zou je het vinden als je al je vorige levens af zou kunnen gaan? Zou je verrast zijn over wie en wat je allemaal zou zijn geweest? Zou je jezelf erin herkennen? Moet je eigenlijk bekennen dat niets menselijks je vreemd was? Hiervoor is het belangrijk dat je bereid bent om de overige 90% van je onderbewustzijn met een open mind en waarachtig te onderzoeken. En die overige 90% is niet enkel en alleen 90% meer ellende, verdrukking, pijn, trauma’s en bad karma. Je krijgt ook levens te ervaren waarin je extreem getalenteerd was, enorm goed was in relaties, grootse daden deed die de koers van de wereld en de geschiedenis ingrijpend veranderde.

Iemand die in een vorig leven als slaaf in Mississippi stelselmatig werd geslagen en mishandeld, bleek in een nog vroeger leven een landeigenaar geweest te zijn, zonder enig gevoel voor de (beproevingen van de ) arbeiders op zijn land. De cliënt die dit ervaarde kreeg een ontzettende boost in zijn bedrijf. Zijn irritatie richting zijn personeel verdween zo goed als en hij ‘zag’ de mens achter het personeelslid. Zijn bedrijf werd gevoelsmatig 10x groter en mooier.

Maar net zo goed heb je precies het tegenovergestelde gedaan in je vorige leven. En dan ook precies het tegenovergestelde, energetisch. Grootste daden! Maar daar teer je vandaag de dag niet meer zo op, toch? Met reïncarnatietherapie kan je terug naar die levens waarin jij grootste daden hebt verricht en waarin je zelfs wellicht invloed hebt gehad op de wereld waarin wij allen nu leven. Door terug te gaan naar dit soort vorige levens kan jij het weer ‘energetisch’ herinneren én activeren in jezelf waardoor het in het hier en nu vóór je gaat werken.

 

EEN steeds DIEPERE VERBINDING MET JEZELF en de bron

Maar je kan ook ‘eindeloos’ terug reizen in de tijd, net zolang totdat je bij het allereerste ontstaan van jezelf uitkomt. Bij de Bron: Tijdloze, Eeuwige Liefde voor Jezelf en de Ander. Jij bent de ander en de ander is jij. Alles is direct en indirect verbonden met elkaar en alles is altijd goed. En toch ben je uniek.

Dus door terug te gaan in ‘de tijd’, ga je terug in de diepere lagen van jezelf. De waardevollere lagen van jezelf om je steeds meer en meer die bron te herinneren. Tijdens het herbeleven kom je er dus ook achter dat tijd niet bestaat. Dat het altijd hier en nu is. Precies zoals Albert Einstein zei. Dus de toekomst met al je wensen en verlangens bestaat ook nu al. Want alles bestaat nu. Je hoeft je het dus alleen te herinneren of je ermee te verbinden en dan zal het zijn omdat het eigenlijk al is. Volg je me nog?

 

TIjd en De dood bestaan niet meer

Het gevolg van meerdere vorige levens ervaren is dat tijd steeds minder belangrijk voor je wordt alsmede ‘de dood’. Want je bent al zo vaak dood gegaan en nog steeds ben je. Dus je bent altijd. En wat ‘daar’ in een vorig leven nog steeds aan het gebeuren was, is nu ook nog steeds aan het ‘gebeuren’. En daarom gaat het alleen maar om ‘ZIJN’.

Dus het verlangen van jou naar juist iets of juist iets niet, gaat juist over zijn. En dan ben je met reïncarnatietherapie aan het goede adres. Met deze therapie herstel jij je eigen, tijdloze, eeuwige ik (IK BEN) en word je je steeds bewuster dat alles voor je werkt en juist niet tegen je werkt. Met andere woorden herstel jij jezelf meer en meer in volle glorie. De volle glorie van waaruit jij ontstaan bent: de bron.

Toeval blijkt niet te bestaan, alles gebeurt met een reden en de reden dat ben jij. Door het besef dat alles om jou draait, krijg jij bewust weer controle en sturing over jezelf en je leven in plaats van dat het geregeerd wordt door wat er allemaal verborgen zit in je onderbewuste en wat tegen jou ingaat. Het enige wat het van jou vraagt is een oprecht verlangen te hebben om jezelf echt te leren kennen en te ontdekken.”

 

In de kern van je probleem zit ook de oplossing

Een vrouw heeft héél véél problemen met haar man
Een vrouw heeft problemen met haar man, want die lijkt haar niet ‘te horen’. Hij is ‘met zijn eigen dingen bezig’ en ‘let’ niet zoveel op haar. Zij voelt zich hierdoor ‘afgewezen’. Dit geeft haar een verdrietig gevoel. Ze probeert hem extra aandacht te geven door te vertellen wat er op tv is, wat hij wil eten, hoe het eten is, waarop hij nog onzichtbaarder wordt, of ze zegt juist niks en dan vraagt hij opeens gaat het wel goed met je? Daar werd ze dan weer kwaad om, maar deed ze stoer, terwijl ze eigenlijk wilde zeggen:”Ja, blinde!”. En toch dacht ze dat ze zelf iets kon veranderen, waardoor haar relatie zou veranderen. Maar ze wist niet wat. Ze ging in regressietherapie.

Ze wilde graag een fijne relatie waarin haar man oog en oor voor haar heeft, waardoor zij zich weer van binnen meer geliefd zou voelen.

De kern van haar probleem, de allereerste keer dat zij met deze situatie en deze energie te maken kreeg, was toen haar ouders zwanger van haar waren en ze ruzie kregen over dat hij voetbal wilde kijken op televisie, terwijl zij dacht dat ze uitgingen. Ze keken de voetbalwedstrijd en moeder deed heel lief om het toch een soort avondje uit te laten worden, maar vader probeerde haar aandacht te negeren zodat hij zijn spaarzame energie op voetbal kon richten. Het was immers een hele belangrijke wedstrijd waar hij lang naartoe had geleefd.

Een ander moment was dat ze 6 jaar oud was en ze stond middenin de kamer terwijl er veel visite was. Ze voelde zich verloren en verdrietig. Maar moeder liet merken dat ze niet moest gaan blèren omdat iedereen zich aan haar zou gaan ergeren. Om haar moeder te helpen, die het zo naar haar zin had, te horen aan alle amicale geluiden, besloot ze niks te zeggen en mee te doen. Haar moeder kwam er nooit meer op terug.

Een ander moment was dat zij 12 was en zij verdrietig was. Vader wilde niet luisteren en zei “Dat moet je zelf uitzoeken!” en moeder was met iets anders bezig en leek het geeneens door te hebben dat ze verdrietig was. Ze verloor het contact met haar ouders op dat moment. Om dat contact weer op te starten besloot ze in de tv gids te kijken of er iets leuks voor haar vader op televisie kwam. Dan was vader weer een beetje blij met haar en voelde zij zich gezien. Naar haar moeder probeerde ze geen verdriet te tonen, in de hoop dat moeder dan meer toenadering zou tonen. Als een soort deal. Hoe minder verdriet, hoe meer verbinding.

DE VERBORGEN OPLOSSING IN HET PROBLEEM BEN JIJ

Zo zie je waar ‘de kern’ van het probleem kan zitten. En hoe mooi de oplossing is. En beide hebben ze elkaar nodig, zodat wij nog verder kunnen groeien. Zij kreeg meer inzicht en besefte dat zij zichzelf meer mocht laten horen, meer zichtbaar mocht zijn in plaats van zichzelf aanpassen zonder het gewenste resultaat. Ze kon nu inzien en voelen hóe belangrijk dat was voor haar. Door daar meer de focus op te leggen en dit zichzelf toe te staan veranderde het probleem richting de oplossing. Haar man vond haar ook opeens een stuk leuker ook al moest hij in het begin even wennen aan het verbreken van de status quo. Hij kon niet anders dan haar ‘zien’, op haar ‘letten’ (wat is ze aan het doen) en stelde meer dingen voor om samen te doen…

  • Het probleem gaat vóór je werken

  • Het probleem leidt je automatisch naar het tegenovergestelde

  • Het probleem leidt je naar je meesterschap over je leven